Dia chi , so dt trung tam.
08.03
Lịch học tháng 3.2019 lớp cơ bản
Giới thiệu trung tâm 1
Lịch học tháng 3.2019 lớp nâng cao 123

Quyết định thành lập THƯ VIỆN SÁCH

THÀNH LẬP THƯ VIỆN SÁCH TẠI TIẾNG TRUNG TCT

Cuộc sống luôn luôn vận động và phát triển, cũng như nhu cầu đọc sách, báo của các tầng lớp dân cư luôn luôn vận động phát triển. Hiện tại không chỉ có ngành Văn hóa mà các ngành, các cấp đã có nhiều cố gắng đáp ứng nhu cầu đọc của nhân dân: Với 7000 Thư viện cơ sở, 8000 Phòng đọc trong các điểm bưu điện văn hóa xã, trên 10.000 tủ sách Pháp Luật, hàng nghìn thư viện trường học, khoảng 400 tủ sách trong các đồn Biên Phòng... Những con số thống kê đó cho thấy sự lớn mạnh của mạng lưới thư viện trong cả nước. Thế nhưng mạng lưới thư viện đó vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu giải trí, nâng cao trình độ hiểu biết qua sách, báo của nhân dân.       

Khi trong xã hội nẩy sinh nhu cầu chính đáng  mà Nhà nước chưa có điều kiện đáp ứng, thì một quy luật tất yếu là sẽ có những bộ phận, những lực lượng khác trong cộng đồng xã hội sẽ đứng ra đảm trách, thư viện cũng không phải là một lĩnh vực ngoại lệ. Và xã hội xuất hiện những nhà hảo tâm, những người tâm huyết đứng ra thành lập thư viện nhằm đem sách đến với người đọc để nhanh chóng xóa tình trạng “đói sách, báo”đang tồn tại trong một bộ phận tầng lớp dân cư, trên một số vùng lãnh thổ ở nước ta hiện nay. Mô hình thư viện tư nhân xuất hiện như một quy luật tự nhiên và Nghị định số02/2009/NĐ-CP ngày 06/01/2009 của Chính phủ công nhận mô hình thư viện tư nhân ở nước ta cũng là xu thế tất yếu khách quan.

         Như vậy từ nay những ai có quốc tịch Việt Nam, đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủnăng lực pháp lý và năng lực hành vi, am hiểu về sách, báo và lĩnh vực thư việncùng với một số điều kiện khác đều có quyền thành lập thư viện tư nhân. Nhà nước khuyếnkhích việc làm đó và Nhà nước đối xử bình đẳng đối với các sản phẩm, dịch vụ củathư viện tư nhân, đồng thời tôn trọng và đặt quyền, nghĩa vụ của thư viện tư nhân bình đẳng với các thưviện công lập. Không chỉ vậy, theo Nghị định số 02 của Chính phủ, Nhà nước sẽ có chính sách ưu đãi về cơ sở vật chất, đất đai, thư viện tư nhân được nhận sách luân chuyển từ các thư viện công, những người làm việc trong các thư viện tư nhân được tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ thư viện do Nhà nước tổ chức... Nhà nước sẽ làm tất cả những gì trong khả năng có thể của mình nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thư viện tư nhân phát triển.

Vì thế chủ trương thành lập thư viện sách ngay chính tại Trung tâm đào tạo Tiếng Trung TCT là một tất yếu phù hợp với chủ trương của Đảng, Nhà nước và đáp ứng được nguyện vọng chính đáng của học viên.

  Theo đúng kế hoạch ngày 09/05/2015 Tiếng Trung TCT sẽ ra mắt thư viện sách tại tầng 1 của trung tâm.

  Hiện nay, Tiếng Trung TCT đang tiến hành thu thập, lựa chọn các đầu sách về văn hoá  cũng như về ngôn ngữ Trung Hoa để phục vụ bạn đọc.

  Trong thời gian tới, Tiếng TrungTCT sẽ lên list các đầu sách và tóm tắt nội dung sách up lên web để các bạn độc giả có thể dễ dàng tham khảo và lựa chọn.

Hầu hết các đầu sách đưa vào phục vụ độc giả đều là nhà xuất bản của Trung Quốc và được Tiếng Trung TCT lựa chọn rất kỹ lưỡng phù hợp với nhiều nhu cầu của độc giả.

Rất mong được phục vụ bạn đọc.

MỘT SỐ HÌNH ẢNH THƯ VIỆN TẠI TIẾNG TRUNG TCT:Trao đổi