Giới thiệu trung tâm 1
Thầy Liu Chang 2
Tuyển giáo viên
tuyển lễ tân
Lịch học tháng 6 - 2019
Lịch học tháng 6 - 2019 lớp nâng cao

TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG VỀ ĐỒ ĐIỆN (p2)


电表                              diàn biăo                                             Đồng hồ điện
高电压传输线              gao diàn ya chuán shū xiàn                Đường dây dẫn cao thế
电流                              diàn liú                                                Đường dây truyền tải 
球形电灯                      qiú xíng diàn deng                               Đèn bóng tròn
日光灯                          rì guang deng                                       Đèn neong
接地插座                      jie dì cha zuò                                       ổ điện có dây nối đất
地板下插座                  dì băn xià cha zuò                               ổ điện ẩn dưới sàn
墙上插座                      qiáng shàng cha zuò                            ổ điện tường
熔断器                          róng duàn qì                                         ổ cầu chì
适配器                          shì pèi qì                                              ổ tiếp hợp 
断线钳子                   duàn xiàn qián zi                                 kìm bấm dây
胡桃钳                           hú táo qiá                                            kìm 
尖嘴钳                          jian zuĭ qián                                         kìm mũi nhọn
剥皮钳                           bo pì qián                                            kìm tuốt vỏ
典雅器                          diăn yă qì                                              máy ổn áp
点烙铁                           diăn lào tiĕ                                           mỏ hàn điện
安全帽                           an quán mào                                         mũ an toàn dành cho CN ko phải mủ BH
电缆夹子                       diàn lăn jiá zi                                        nẹp cáp
插头                          cha tóu                                                  phích cắm
伸缩插头                       shen suo cha tóu                                   phích cắm (ở một đầu của dây dẫn nhánh)
三相插座                       san xiang cha zuò                                phích cắm ba pha
接地插座                      jie dì cha zuò                                        phích cắm có tiếp đất
螺丝起子                   luó si qĭ zi                                            tua vít
四点螺丝起子              sì diăn luó si qĭ zi                                 tua vít bốn chiều
结合/导火线                 jié hé  dăo huǒ xiàn                               nối cầu chì 

Trao đổi