LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC NÂNG CAO
Trung tâm tiếng Trung TCT
Lớp Tiếng Trung Cơ Bản cho người mới bắt đầu
Tiếng Trung TCT liên tục tuyển sinh các lớp cơ bản

Học phí

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG TCT MỜI CÁC BẠN THEO DÕI BẢNG GIÁ HỌC PHÍ
(Học phí áp dụng từ ngày 01.7.2018)

Trung tâm đào tạo tiếng Trung TCT sử dụng bộ giáo trình “对外汉语教程 duì wài hàn yǔ jiāo chéng – Giáo trình Hán ngữ đối ngoại ”  (bộ 6 quyển). Đây là bộ giáo trình đang được sử dụng rộng rãi tại các trường Đại học. 
Hán ngữ 1: 1.400.000 đồng   24 buổi học
Hán ngữ 2: 1.800.000 đồng 30 buổi học
Hán ngữ 3: 1.800.000 đồng 22 buổi học
Hán ngữ 4:  2.000.000 đồng 22 buổi học
Hán ngữ 5: 2.800.000 đồng 28 buổi học
Hán ngữ 6:  3.000.000 đồng 28 buổi học
Lớp trẻ em:  2.000.000 đồng 20 buổi học

Lớp Giao tiếp 1: 1.600.000 đồng 28 buổi học

Lớp Thương Mại:  4.000.000 đồng 40 buổi học

Trung cấp 1:  4.500.000 đồng 45 buổi học

Lớp víp 1 thầy 1 trò: 3.000.000 đồng 10 buổi học
Chúc các bạn học tiếng trung đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn tại Tiếng Trung TCT.

Trao đổi