Thầy Liu Chang 2
Tuyển giáo viên
tuyển lễ tân
Slide
Lichj hocj thang 7
Lichj hocj thang 7 - 2

Học Phí

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO TIẾNG TRUNG TCT MỜI CÁC BẠN THEO DÕI BẢNG GIÁ HỌC PHÍ
(Học phí áp dụng từ ngày 01.6.2019)

Trung tâm đào tạo tiếng Trung TCT sử dụng bộ giáo trình “对外汉语教程 duì wài hàn yǔ jiāo chéng – Giáo trình Hán ngữ đối ngoại ”  (bộ 6 quyển). Đây là bộ giáo trình đang được sử dụng rộng rãi tại các trường Đại học. 

Hán ngữ 1: 1.600.000 đồng bao gồm 24 buổi học
Hán ngữ 2: 2.000.000 đồng bao gồm 30 buổi học
Hán ngữ 3: 2.000.000 đồng bao gồm 22 buổi học
Hán ngữ 4: 2.200.000 đồng bao gồm 22 buổi học
Hán ngữ 5: 2.800.000 đồng bao gồm 28 buổi học
Hán ngữ 6: 3.000.000 đồng bao gồm 28 buổi học

Lớp trẻ em: 2.000.000 đồng bao gồm 20 buổi học

Lớp Giao tiếp 1: 2.000.000 đồng bao gồm 30 buổi học
Lớp Giao tiếp 2: 2.400.000 đồng  bao gồm 30 buổi học
Lớp Giao tiếp 3: 2.800.000 đồng bao gồm 30 buổi học
Lớp Giao tiếp 4: 3.000.000 đồng  bao gồm 30 buổi học

Lớp Thương Mại: 4.000.000 đồng bao gồm 40 buổi học

Trung cấp 1: 2.500.000 đồng bao gồm 20 buổi học
Trung cấp 1: 2.500.000 đồng bao gồm 20 buổi học

Lớp víp 1 thầy 1 trò: 300.000 đồng/1 buổi học

Chúc các bạn học tiếng trung đạt hiệu quả cao trong thời gian ngắn tại Tiếng Trung TCT.

Trao đổi