LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA HỌC NÂNG CAO
Trung tâm tiếng Trung TCT
Lớp Tiếng Trung Cơ Bản cho người mới bắt đầu
Tiếng Trung TCT liên tục tuyển sinh các lớp cơ bản

Lịch khai giảng lớp tiếng Việt cho người Hoa - 教中国人学说越南话

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI  TRUNG QUỐC

教中国人学说越南话

 I. ĐỐI TƯỢNG HỌC/学习对象:

Người biết tiếng Trung muốn học tiếng Việt.

会说汉语的人想学越南语。

II. THỜI GIAN HỌC/学习时间:

Thời gian học linh hoạt theo lịch của học viên.

学习时间可根据学员的时间来定。 

III. CÁC CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ/交学费的方式:

- Đăng kí đóng phí tại quầy lễ tân của Trung tâm đào tạo tiếng Trung TCT.

在汉语培训中心TCT的办公室交学费。 

- Nộp tiền qua tài khoản của Trung tâm đào tạo tiếng Trung TCT

通过汉语培训中心的帐户交学费   

Hãy liên lạc với hotline 0913.222.180 để biết thêm chi tiết.

 

Trao đổi