Thầy Liu Chang 2
Tuyển giáo viên
tuyển lễ tân
Slide
Lichj hocj thang 7
Lichj hocj thang 7 - 2

Lịch khai giảng lớp tiếng Việt cho người Hoa - 教中国人学说越南话

ĐĂNG KÝ HỌC LỚP TIẾNG VIỆT CHO NGƯỜI  TRUNG QUỐC

教中国人学说越南话

 I. ĐỐI TƯỢNG HỌC/学习对象:

Người biết tiếng Trung muốn học tiếng Việt.

会说汉语的人想学越南语。

II. THỜI GIAN HỌC/学习时间:

Thời gian học linh hoạt theo lịch của học viên.

学习时间可根据学员的时间来定。 

III. CÁC CÁCH ĐÓNG HỌC PHÍ/交学费的方式:

- Đăng kí đóng phí tại quầy lễ tân của Trung tâm đào tạo tiếng Trung TCT.

在汉语培训中心TCT的办公室交学费。 

- Nộp tiền qua tài khoản của Trung tâm đào tạo tiếng Trung TCT

通过汉语培训中心的帐户交学费   

Hãy liên lạc với hotline 0913.222.180 để biết thêm chi tiết.

 

Trao đổi